Proces nieuwe website of webapplicatie

Voordat we beginnen..

Eerste gesprek

Overleg over de uitdaging waar u mee te maken heeft, of de wens die u heeft. In dit gesprek wisselen we ideeën uit en benoemen we mogelijkheden en kansen.

Functioneel ontwerp

Aan de hand van uw input komen we samen tot een functioneel ontwerp. We bepalen wat de website of webapplicatie moet doen en hoe. Daarbij leggen we vast wat de minimale eisen zijn en welke eisen "nice to have" zijn. Daarnaast bevat het functioneel ontwerp de afhankelijkheden met andere systemen. "Welk systeem verstuurt e-mails", "waar komen klantgegevens vandaan" en "hoe moeten gegevens worden opgeslagen" zijn voorbeelden die vaak in een functioneel ontwerp aan bod komen. Hierbij sturen we aan op een verantwoordelijke, veilige en privacyvriendelijke manier van verwerken van gegevens.

Offerte

Op basis van het functioneel ontwerp maken we een prijsindicatie voor de gevraagde functionaliteiten. Hierbij wordt tevens een planning afgegeven, zodat inzichtelijk is welke doorlooptijd wordt verwacht.

Vormgeving en programmeren

Vormgeving

Op basis van het functioneel ontwerp maken we een voorbeeld van de vormgeving. Daarin plaatsen we de onderdelen die benodigd zijn, zodat meteen goed duidelijk wordt of samen geen details over het hoofd hebben gezien.

Start bouw

We gaan aan de slag met het bouwen van de database. Dit is als het ware de fundering voor de website of applicatie. In code wordt vervolgens het raamwerk geprogrammeerd. We definiëren als het ware eerst schematisch hoe een pagina is opgebouwd, welke entiteiten er bestaan, welke beveiliging wordt toegepast en welke koppelingen moeten worden gemaakt.

Informeren, rapporteren en overleg

We informeren u op gezette tijden over de voortgang, leggen keuzes voor die moeten worden gemaakt en denken mee over mogelijke invulling van bepaalde functionaliteit.

Bouw van de website of webapplicatie

We gaan de vormgeving omzetten naar werkende pagina's. De lay-out wordt uitgewerkt, grafische effecten worden toegevoegd en er wordt getest voor responsive design.

Bouw van eerste acceptatieversie

Inputschermen worden functioneel gemaakt, voorbeelden worden toegevoegd, gebruikers worden aangemaakt en programmacode wordt getest.

Testen van Acceptatieversie

Aan de hand van de acceptatieversie wordt door u goed getest. Kan iedereen goed met het opgeleverde resultaat werken, zijn alle onderdelen functioneel en voldoet alles aan de afspraken?

The Finishing Touch

Vullen van Acceptatieversie

U kunt de Acceptatieversie vullen met al uw content. Denk daarbij aan teksten, illustraties, producten, prijzen en het definitief indelen van de menu's.

In productie nemen

Als alles gevuld, getest en akkoord bevonden is nemen we op het gewenste tijdstip de website of webapplicatie in gebruik. IT4WEB begeleidt alle technische wijzigingen die moeten worden uitgevoerd en staat standby om te monitoren of alles werkt zoals verwacht.
Terugbelverzoek